Planavimo dokumentai

2017-2019 metų strateginis planas

2016 metų veiklos planas

2016 metų veiklos plano ataskaita

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos plano ataskaita 

2018 metų veiklos planas

2018 metų veiklos plano ataskaita

2019 metų veiklos planas