Projektas ,,Mano laimė yra...“

2020-04-15

Sedos darželio ,,Drugelių“ gr. vaikai (3-4 m.) su tėveliais, mokytojomis Raimonda ir Vilma P. prisijungė ir vykdė (nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10 d.) Mažeikių lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ organizuojamą rajoninių ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą, skirtą vaikų socialinių – emocinių kompetencijų ugdymui: ,,Mano laimė yra...“. Šio projekto tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, padėti atpažinti, įvardinti ir valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti,  kuriant pozityvius santykius, kurie reikalingi norint užaugti ir būti laimingu. Projektą vykdėme nuotoliniu būdu, siusdami užduotis vaikams.

Pirmą savaitę – vaikai su tėveliais kūrė lapes ir su jomis susidraugavo: sekė ir  kartu klausėsi pasakų, dainavo daineles, jas piešė, žaidė, kūrė savo laimės istorijas... Antrą savaitę – vaikai susipažino su projekto simboliais – lapėmis ir E. Daciūtės  knyga ,,Laimė yra lapė“.  Vaikams pristatėme sukurtą improvizuotą III dalių  (I dalis –,,Pažintis su lapėmis“, II dalis – ,,Mano laimė yra...lapė“, III – ,,Keistas radinys“) lėlių teatro vaidinimą, kurių veikėjai – lapės. Tai – ugdomieji užsiėmimai, skatinantys vaikus klausytis, mąstyti, atlikti užduotis:

  1. Projektas ,,Mano laimė yra...”. I dalis “Pažintis su lapėmis“:

https://www.youtube.com/watch?v=twN4BeOttnc

  1. Projektas ,,Mano laimė yra...”. II dalis ,,Mano laimė yra...lapė“:

https://www.youtube.com/watch?v=EoPHUpMMEE4

  1. Projektas ,,Mano laimė yra...”. III dalis ,,Keistas radinys“:

https://www.youtube.com/watch?v=6vpun8jnzkk

Dėkojame ,,Drugelių“ gr. vaikams ir tėveliams už aktyvų įsitraukimą, supratimą ir bendradarbiavimą. Tikimės, kad praleistos akimirkos suteikė nuoširdžių emocijų. Tik dirbant kartu galime pasiekti gerų rezultatų ir suteikti vaikams džiaugsmingų akimirkų. Dėkojame mokytojų padėjėjoms: Deimantei S. ir Nijolei J. prisidėjus prie projekto,  organizatoriams už gražią idėją. Linkime visiems sėkmės darbuose...

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma P. ir Raimonda