NUOTOLINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI, DŽIAUGSMAI IR TAMSIOJI PUSĖ

2020-04-03

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronoviruso ir sustabdžius ugdymo procesą darželiuose, mūsų įstaiga, kaip ir visos ugdymo įstaigos, ugdymo procesą ėmėsi organizuoti nuotoliniu būdu. Tai didžiulis iššūkis ne tik tėveliams, bet ir pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, administracijos darbuotojams.

Nuotoliniam ugdymui pasiruošti neturėjome daug laiko, esame ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tik nedaugelis pedagogų buvo susidūręs su nuotoliniu mokymusi, teko daug mokytis, domėtis ieškoti patogių, tėveliams prieinamų nuotoliniam ugdymui būdų. Nors nuotolinio ugdymo galimybės Lietuvoje labai didelės, atsižvelgę į tėvelių ir pedagogų pageidavimus nusprendėme su tėveliais bendrauti Facebook platformoje, per Messenger programą. Su pedagogais susirinkimus, pasitarimus organizuojame pasitelkę į pagalbą Zoom programą.

Kaip teigia ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audra: „Iš pradžių tikrai buvo daug streso ir nežinios kaip susitvarkyti su šiuo iššūkiu. Buvo nelengva nuspręsti, kokia forma ir kaip pateikti užduotis nuotoliniu būdu, kad jos tikrai sudomintų vaikus, kad atitiktų tėvų lūkesčius. Kasdien turi kažką keisti, sugalvoti kažką kitaip. Fantaziją, kūrybines galias esu apkrovusi 200 procentų. Tikrai įdedu daug darbo ir pastangų, kad gaučiau norimą rezultatą. Manau, kad sekasi neblogai, nes gauname daug gerų atsiliepimų iš tėvų“

Visiems pedagogams ir tėveliams teko gerokai patobulinti darbo su IT įgūdžius ir tikrai negalima sustoti, nes su įvairiais netikėtumais susiduriame ir susidursime kasdien.

Kokie nuotolinio ugdymo privalumai? Didžiausias nuotolinio ugdymo privalumas: maksimalus tėvų dėmesys vaikams. Džiugina labai didelis tėvų aktyvumas. Dirbant įprastai, tikrai nebuvo tokio didelio domėjimosi vaikų ugdymo klausimais. Smagu matyti, kiek vaikai įdeda darbo ir pastangų atlikdami užduotis. Turime galimybę pamatyti savo ugdytinius iš kitos pusės. Matome deklamuojančius, šokančius, dainuojančius vaikus, tėvelių atsiųstuose vaizdeliuose. Būdami grupėje, ne visi išdrįsdavo parodyti savo talentus.Taip pat džiaugiamės, kad pasitvirtino ,,lauko pašto“ idėja.

Tėveliai džiaugiasi, kad yra kaip užimti vaiką, nes kartais trūkdavo idėjų, ką su vaiku veikti būnant namie. Moko ne tik tėveliai, jiems kaip ir vaikams tenka pasimokyti. Niekada ne pro šalį daugiau laiko praleisti su vaikais ir matyti jų pasiekimus. Tik, dirbant kartu pamatai vaiko silpnąsias puses.

Mus džiugina, kad tėveliai džiaugiasi ir pastebi mokytojų didžiules pastangas, anot jų, mokytojos įdeda labai daug darbo, kad užduotys juos pasiektu, jos būna žaismingos, traukiančios akį, įdomios, linksmos, vaikams patinka jas atlikti, tačiau vaikai labai pasiilgo savo draugų, mokytojų ir darželio.

 Daugelis tėvelių suvokė, kad tikrai nerasdavo tiek laiko pabūti su savo vaiku, ir stebėti kas jam įdomu kas ne, kaip keičiasi vaiko elgesys.

Tėveliams patiko, kad vaikas pats gali pasirinkti kokį darbelį nori daryti. Kiekvieną rytą su didžiausiu nekantrumu laukia naujų užduotėlių ir iššūkių. Vaikai ugdosi kantrybę ir kas dieną vis lengviau atlieka darbelius, smagiai leidžia laiką drauge su savo tėveliais.

Tėvai labai dėkingi savo vaikų mokytojams, pedagogams, kad, net ir per atstumą sugeba skirti dėmesį, džiaugiasi vaikų darbais, visada atsiunčia gražių žodžių.

Mokytojos pastebėjo, kad nuotolinis mokymas, bent jau iš dalies pasiteisino. Tėvai, kurie atsakingai žiūri į vaiko ugdymą, tikrai gali nemažai nuveikti su vaikais. Dirbdamos grupėje, mokytojos neturi galimybės tiek dėmesio skirti kiekvienam vaikui. Tačiau... „smagiau dirbti su vaikais ir tėveliais grupėje, kai juos girdime, matome jų emocijas, reakciją...“

 

Kokie trūkumai? Pedagogai ne viską gali perduoti ir perteikti. Kiek matome iš tėvų komentarų, vaikams labai trūksta bendravimo su bendraamžiais ir tiesioginio bendravimo su savo mokytojais. Sunkiausia šiuo laikotarpiu tėveliams, kurie augina kelis vaikus, sunku paskirstyti visiems vaikams dėmesį, o jei tu pats dar ir mokytojas?

Labai džiaugiuosi, kad mūsų įstaigos pedagogai sugalvoja išradingas, nesudėtingas, įdomias užduotis vaikučiams, kad kuo daugiau mažieji galėtų ugdytis patys. Iš tėvų nėra reikalaujama, kad vaikai atliktų visas užduotis, tėveliai ir vaikai patys pasirenka užduotėles ir laiką, kada jiems patogu su vaikučiais užsiimti. Daugelį užduočių vaikai gali atlikti lauke, nereikia sėdėti prie kompiuterių, kas mane, kaip dviejų mokyklinio amžiaus vaikų mamą labai neramina. Bijau, kad vaikai sugadins regėjimą ir sveikatą, nes visos pamokos vykdomos per įvairias internetines platformas, namų užduotys taip pat. Vaikai laukia, kada galės grįžti prie įprasto ugdymo.

Šiomis dienomis, mokytojų darbo valandos tarsi išnyko. Kaip gali nepadėti, ar nepaaiškinti iškilusių klausimų susirūpinusiai mamai ar tėčiui? Tad jei kas vis dar galvoja, kad dabar mokytojams yra dirbti lengviau, ar, kad jie namuose neturi ką veikti, labai klysta. Manau visi iki vieno, pedagogai, tėvai, laukia, kada galės grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo.

Nuoširdų Ačiū noriu tarti savo įstaigos pedagogams už nuoširdų darbą šiuo neramiu laikotarpiu, tėveliams už supratingumą, pedagogų palaikymą, bendravimą  ir bendradarbiavimą.

Manau, kad negandoms pasibaigus, kaip darželio bendruomenė mes busime artimesni, labiau susibendravę, vieningi.

Būkime sveiki, saugokime savo artimuosius ir save!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Milieškienė