Parama

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos, sumokėtos už praėjusius metus.

Jūsų, Jūsų artimųjų ir pažįstamų parama labai padeda turtinti vaikų ugdomąją aplinką, todėl nuoširdžiai tikime, kad Jūsų 2 % paramos sulauksime ir už 2017 metus.

Prašymus galima užpildyti tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu. Jų teikimas vyksta pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos (pvz.: už 2017 metus iki 2018 m. gegužės 1 d.).

Prašymą galima pateikti:
• Elektroniniu būdu (prisijungti prie EDS);
• Tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui (parsisiųsti formą);
• Siųsti paštu (parsisiųsti formą).

Daugiau informacijos galite rasti VMI internetinėje svetainėje.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paremia ar ketina paremti mūsų ugdymo įstaigą!