Su rugsėjo pirmąja!

            Pasibeldė į langą

             Rudenėlio daina.

Atkeliavo darželin

Vėl rugsėjo pirma.

Šypsos saulė nuo ryto,

Kiek akelių šviesių!

Lapų šventei prikrito,

 Ranką draugui tiesiu…