Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių r. Sedos darželyje nustatymo ir apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių r. Sedos darželio direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-24 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių r. Sedos darželyje nustatymo ir apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1 dienos kaina
pusryčiai
pietūs
vakarienė
Iš viso
Lopšelio grupė

0,50 €

0,90 €

0,60 €

2,00 €

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

0,62 €

1,13 €

0,75 €

2,50 €

Pastovus mokestis (1 dienos kaina)
Ugdymo aplinkai išlaikyti

0,50 €

Suteikiama galimybė rinktis maitinimų skaičių per dieną (pvz. valgyti tik pusryčius ir pietus arba tik pietus).

Mokestis mažinamas 50 % maitinimo kainos
JEIGU REIKIA PRISTATYTI
vaikas turi tik vieną iš tėvų:
a) vienas iš tėvų miręs mirties liudijimą
b) vaikui neįrodyta tėvystė teismo sprendimą apie neįrodytą tėvystę
c) vaiko tėvui dingus be žinios pažymą iš teisėsaugos institucijos
šeima augina tris ir daugiau vaikų visų vaikų gimimo liudijimus
pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) studijuoja 
tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą tarnybą patvirtinančią pažymą
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais
vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus
Mokestis mažinamas 100 % maitinimo ir ugdymo aplinkos išlaikymo kainos
JEIGU
REIKIA PRISTATYTI
vaikas auga šeimoje, įrašytoje į Vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pažymą

Visais aukščiau išvardintais atvejais reikia pristatyti ir vaiko gimimo liudijimo kopiją

 

Už nelankytas dienas mokestis už MAITINIMĄ neskaičiuojamas šiais atvejais
PRIEŽASTIS
REIKIA PRISTATYTI
dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje gydytojo pažymą
mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams) -
tėvų (globėjų) kasmetinių ar tėvystės atostogų metu pateikus šį faktą patvirtinančius dokumentus
tėvai (globėjai) turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal kintamą darbo grafiką pateikus pažymą iš darbovietės
tėvai (globėjai) vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis pateikus atitinkamą vykdomos veiklos pažymą ir prašymą ugdymo įstaigos vadovui už einamą mėnesį iki mėnesio paskutinės darbo dienos, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 8 darbo dienos per mėnesį)
kai įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, ligos protrūkio, remonto darbų ar kitų techninių priežasčių -

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos vasaros laikotarpiu (birželio – rugpjūčio mėn.) 1 mėnesį ir ilgiau.