Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. T1-302.

1 dienos kaina
pusryčiai
pietūs
vakarienė
Iš viso
Lopšelio grupė

0,50 €

0,90 €

0,60 €

2,00 €

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

0,62 €

1,13 €

0,75 €

2,50 €

Pastovus mokestis (1 mėnesio kaina)
Ugdymo aplinkai išlaikyti

11 €

 

 

 

 

 

 

 

Suteikiama galimybė rinktis maitinimų skaičių per dieną (pvz. valgyti tik pusryčius ir pietus arba tik pietus).

 

Mokestis mažinamas 50 % maitinimo kainos
JEIGU REIKIA PATEIKTI

Vaikas turi vieną iš tėvų:

üvienas iš tėvų miręs;

üvienas iš tėvų dingęs be žinios;

ü  Mirties liudijimo kopija;

ü  Pažyma iš teisėsaugos institucijų

Šeima augina 3 ir daugiau vaikų

ü  Vaikų gimimo liudijimų kopijas;

ü  Mokymosi pažymas vaikų, kuriems jau yra 18 metų.

Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą Pažyma apie atliekamą tarnybą
Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje Pažyma apie mokymąsi
Vaikas auga bendruomeniniame pagalbos cente Pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją
Vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas Pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus

 mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:

  1. šeimoje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
  2. vaikas nelanko Ugdymo įstaigos vasaros laikotarpiu;
  3. paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  4. lanko grupę 4 val. per dieną ir nesinaudoja maitinimo paslauga.

 

 Nelankytos dienos pateisinamos ir už ja mokėti nereikia šiais atvejais:

  1. dėl vaiko ligos, nelankius daugiau kaip dvi darbo dienas lengvata taikoma nuo trečios dienos, nelankius penkias ir daugiau dienų lengvata taikoma nuo pirmos dienos;
  2. dėl gydymosi sanatorijoje;
  3. mokinių atostogų metu;
  4. tėvų kasmetinių ar tėvystės atostogų metu;
  5. tėvai turi laisvas nuo darbo dienas;
  6. tėvai vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis.