2019-03-20 Pasaulinė Žemės diena „Žeme – mes tavo vaikai“

Su paukštelių čiulbėjimu, pavasario saulės spinduliais į mūsų darželį atkeliavo Pasaulinė Žemės diena – tikrasis pavasaris. Pavasaris (mokytoja I. Zozienė) ir Gandras (mokytoja Z. Sakalauskienė) pakvietė visą darželio bendruomenę paminėti šią gražią pavasario šventę. Pavasaris (mokytoja I. Zozienė) kalbėjosi su vaikučiais, kodėl turime saugoti, mylėti, branginti savo Žemelę, klausėsi paukštelių balsų, mėgdžiojo jų balsus.

Atskridęs Gandras (Z. Sakalauskienė) ir radęs prišiukšlintą pievą, kartu su Kakės Makės filmuku priminė vaikams kaip teisingai rūšiuoti šiukšles ir kokie konteineriai tam skirti ir svarbiausia, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles. Po filmuko vaikai, kaip viena didelė komanda, surūšiavo šiukšles į popieriaus, plastiko, stiklo konteinerius. Kai salėje jau buvo švaru, vaikai linksmai šoko ir dainavo, džiaugėsi savo nupieštais plakatais, siuntė linkėjimus Žemei. Pasižadėjo gyventi taip, kad būtų gera medžiui ir gėlei, ir paukščiui, ir mums, žmonėms.

Vėliau šventė tęsėsi lauke. Kėlėme Žemės vėliavą, dainavome darželio himną ir puošėme darželio medžius įvairiaspalviais balionais.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos I. Zozienė ir Z. Sakalauskienė