Projektai

2014–2016 m. įgyvendintas projektas Biokuro katilo įrengimas Mažeikių r. Sedos darželyje“, finansuojamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis.
2013-09-01 gautas finansavimas projekto Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ įgyvendinti.
Nuo 2010 m. vykdomas ir plėtojamas sveikatingumo projektas pagal Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę „Sveikatos ugdymo veiklos organizavimas“:
  „Auginu sveikatos medį...“
  „Judėk, draugauk – sveikas auk“ (2010 m.)
  „Dantukai sveiki - šypsenėlė plati“ (2011 m.)
  „Su mankšta draugauk visada“ (2012 m.)
    „Sportuok linksmai, gyvenk sveikai“, „Švarios rankelės neskauda pilvelis“ (2013 m.)
    „Pažink save“ (2014 m.)
2010–2011 mokslo metais Sedos darželis prisijungė prie tarptautinės programos „ZIPIO DRAUGAI“ ir tęsia jos įgyvendinimą kiekvienais metais.
Nuo 2011 m. dalyvaujame Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ bei Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje.