Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

Sveikatos stiprinimo programa 2017-2021 metams "Auginu sveikatos medį"