2018-08-27 Adaptacinė savaitė

Mažeikių r. Sedos darželiui 40-tas rugsėjis. Į darželį atskubėjo ir nauji vaikučiai, kurie nėra lankę ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Čia vaikai susipažino su mokytojomis bei mokytojų padėjėjomis.

Visą savaitę vaikai ,,Kiškučių“ grupę lankė kartu su tėveliais, kurie jiems padėjo apsiprasti. Jie mokėsi iš lentynos paimtus žaisliukus padėti į vietą, mokėsi susėsti gražiai į ratą, taip pat muzikavo instrumentais: lazdelėmis, barškučiais. Tėveliai vaikams piešė pirmuosius piešinius. ,,Kiškučių“ gr. pradėjo lankyti 18 vaikučių.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Valda Bružienė ir Judita Kačerauskienė