Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2017 m. 2018 m. III ketvirtis
Direktorius 1 1161 € 1125 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 * *
Vyr. buhalteris 1 * *
Meninio ugdymo mokytojas 2 363 € 324 €
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 628 € 805 €
Auklėtojas 11 471 € 470 €
Auklėtojo padėjėjas 6 386 € 394 €
Virėjas 2 423 € 484 €
Pagalbinis darbininkas 1 389 € 411 €
Kiemsargis 1 386 € 418 €
Valytojas 1 * *
Ūkvedys 1 * *
Elektrikas 1 * *
Sandėlininkas 1 * *
Inžinierius-programuotojas 1 * *
Specialusis pedagogas logopedas 1 779 € 773 €
Socialinis pedagogas 1 * *
Psichologas 1 154 € 160 €
Judesio korekcijos pedagogas 1 132 € 130 €

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

 

 

ikimokyklinis

musuDarzelis

mazeikiu savivaldybe

smm 180x130

SSM logo