Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA

1.  Rasa Milieškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; grupės pirmininkas;
2.  Vitalija Jucienė, sandėlininkė; narė;
3.  Stasys Kupliauskas, tėvų atstovas; narys;
4.  Laura Kontvainienė, tėvų atstovas; narė;
5.  Astra Stonkuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė; narė;
6.  Irena Monstavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė; narė;
7.  Indrė Paulauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendraisiais klausimais; narė;
8.  Nijolė Jasienė, auklėtojo padėjėja;
9.  Rasa Bumblienė, tėvų atstovas; narė.

 

TĖVŲ TARYBA

1.  Rasa Milieškienė, grupės vadovė
2.  Stasys Kupliauskas (I; III gr.)
3.  Gabija Kleinauskienė (I gr.)
4.  Laura Kontvainienė (II gr.)
5.  Rasa Bumblienė (III gr.)
6.  Sandra Karečkienė (IV gr.)
7.  Inga Krapauskienė (V gr.)
8.  Loreta Mickienė (VI gr.)

 

METODINĖS GRUPĖS, KOMISIJOS

 Sveikatos stiprinimo darbo grupė
 Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų metodinė grupė
 Projektinės veiklos grupė
 Audito darbo grupė
 Darbo taryba
 Vaiko gerovės komisija
 Atestacijos komisija
 Kultūros grupė

 

 

 

ikimokyklinis

musuDarzelis

mazeikiu savivaldybe

smm 180x130

SSM logo